Premsa

S'exposen aquí, dividides en quatre seccions (notícies, entrevistes, crítiques i curiositats), algunes de les informacions publicades en premsa referents a Jordi Mata en part o integrament.

Crítiques Entrevistes Notícies Curiositats


 home | Biografia | Obra | Articles | Premsa | Premis | En curs | Contact Us


Envia'ns un e-mail  
© 2005, Jordi Mata. Copyright