Copyright

    Jordi Mata és titular dels drets de Propietat Intelectual sobre el contingut d'aquesta web(codi font, disseny, textes, imatges) o disposa dels permisos necessaris per la seva utilització.

Qualsevol acte de reproducció. distribució, modificació, us amb finalitats públiques, comercials o qualsevol altra forma d'explotació de tot o part del contingut d'aquesta web, requerirà el consentiment por escrit de jordimata.com.

Aquesta Web te per objectiu informar de las activitats, productes y serveis de jordimata.com, la qual es reserva el dret d'efectuar modificacions en el seu contingut, configuració o presentació sense previ avís.

Aquesta Web conté enllaços a pàgines externes, no sient Jordi Mata responsable dels continguts de dites pàgines y sient, per lo tant, responsabilitat de l'usuari, que deurà regirse pels termes i condicions d'utilització de les pàgines consultades.

Jordi Mata adverteix que els enllaços a pàgines no pertanyents a empreses del Grup jordimata.com, no impliquen de cap manera recolzament, patrocini o recomendació por part de jordimata.com.

Qualsevol enllaç a aquesta Web desde una altra deurà fer-se sempre a la pàgina principal no implicant de cap manera el patrocini de jordimata.com del lloc que contiene l'enllaç.

Jordi Mata es reserva el dret de modificar en qualsevol moment los termes i condicions de l'us d'aquesta Web, per lo que es recomana revisar aquest document periódicament.

La lesió dels drets de Propiedat Intelectual Jordi Mata donarà lloc a las responsabilitats legalment establertes.